Política de privacitat

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS I DEL MAILING

Les dades personals dels usuaris/clients, inclòs, en el seu cas, l'adreça electrònica, facilitats a Ecostudi, seran registrats als seus fitxers per a la gestió de les relacions precontractuals i contractuals -o fins i tot havent-se extingit aquestes-, entre Ecostudi i els seus usuaris/clients, així com per a la prestació de serveis propis relacionats amb la mateixa, incloent la possibilitat de remissió, tramesa de qualssevol informacions, prospeccions o ofertes, personalitzades, o no, sobre productes de la mateixa.

El client queda informat de l'obligatorietat de les respostes a les qüestions que li siguin plantejades per a l'obtenció de les dades, quan siguin necessàries per a les finalitats indicades anteriorment, sense les quals no podran dur-se a terme les ofertes, contractació, prospeccions o informació sobre productes i serveis.

El client presta el seu consentiment exprés pel tractament de les dades incorporades als fitxers d'Ecostudi, qui n’exerceix el control d'acord amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’exercici del dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició que contempla la citada llei, podrà dur-se a terme a través de correu electrònic dirigit a ecostudi@ecostudi.com o bé a través del telèfon 973 070 075.

A través de l’acceptació d’aquest document, l’usuari/client dóna el seu consentiment exprés per a la recepció a la direcció de correu electrònic facilitada per ell de butlletins informatius sobre temes relacionats amb la prestació de serveis d'Ecostudi, d’acord amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic.