ECOSTUDI, S.L. aposta per aquest tipus de tecnologia incorporant a la seva manera de treballar a les principals xarxes socials com Facebook o Twitter. Aquesta nova estratègia suposa molts avantatges pel món empresarial ja que permet la comunicació directa amb els clients i una major eficàcia en la solució dels problemes.

ECOSTUDI SIMA S.L. aposta per les xarxes socials

L’any 2004 va marcar un abans i un després en el món de les telecomunicacions, fruit del naixement del terme “2.0” per anomenar un nou estil d’interacció comunicativa; alguns experts afirmen que ha sigut la primera gran transformació d’Internet des del seu naixement. Tots els canvis que ha suposat aquesta reconversió tecnològica s’han vist reflectits especialment en els àmbits de la política, el periodisme i el món empresarial.

En aquest sentit, cada cop més empreses aposten per la tecnologia 2.0 com a forma de promocionar-se i de tenir un contacte directe amb els clients. És el que s’anomena Open Source (coneixement obert), una manera de saber el més ràpid possible totes les novetats que duu a terme una determinada empresa. És evident que l’adaptació a la tecnologia 2.0 no pot aplaçar-se ja que s’està evolucionant a un ritme sense precedents i tot ha de passar pel filtre de la tecnologia d’Internet, amb unes estratègies cada cop més diversificades i dinàmiques.

Sembla ser que tot torna als seus orígens però amb matisos. La comunicació, en els seus inicis, es produïa a través de petits grups socials (de persona a persona), amb l’aparició dels mitjans de comunicació de masses es modifica aquesta manera de fer i es perd la participació directa (de molts pocs a molts), i ara tornem a l’inici però a una escala més gran amb l’aparició de la tecnologia 2.0 (de molts a molts). Estem, doncs, en procés constant de canvi que el món empresarial hauria de saber aprofitar, i encara més tenint en compte el context de crisi en què ens trobem immersos.

És evident que no existeix una metodologia clara ni procediments infalibles per esdevenir una veritable “empresa 2.0” però hi ha un fet que no es pot negar: s’ha iniciat un procés de canvi que no pot fer marxa enrere. ECOSTUDI SIMA S.L. aposta per aquest tipus de tecnologia incorporant la seva manera de treballar a les principals xarxes socials com Facebook o Twitter. Aquesta nova estratègia suposa molts avantatges pel món empresarial ja que permet el contacte directe amb els clients, serveix per fer publicitat i permet optimitzar els recursos. En el cas d’ECOSTUDI es pretén adoptar aquest tipus de tecnologia per quatre raons principals: donar-se a conèixer a través d’Internet, posicionar millor l’empresa a nivell tecnològic, fer campanyes de màrqueting en xarxes socials, i aconseguir un contacte directe i recíproc amb els clients.

Tothom reconeix l’impacte que Internet té en la productivitat de les empreses i en el nivell de competitivitat d’un país. Per aquest motiu, l’ús de la tecnologia 2.0 és un bon indicador del nivell de modernització i de la seva capacitat de competir en un entorn cada cop més globalitzat.

ECOSTUDI, S.L. aposta per les xarxes socials i la web 2.0