ECOSTUDI ha firmat un conveni de col·laboració amb la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL), per tal de garantir l’assessorament integral en la gestió ambiental, la millora de la qualitat empresarial i la prevenció i control de la legionella dels seus associats.

Nou servei de qualitat i medi ambient a la COELL

El respecte al medi ambient ha esdevingut una actitud d’ètica empresarial i un referent d’actuació que posa de relleu el compromís de les empreses a l’hora de portar a terme pràctiques respectuoses amb l’entorn.

ECOSTUDI i la Confederació d’Organitzacions són conscients del valor afegit i de l’ avantatge competitiu que suposa per a les empreses assolir l’excel•lència en la gestió de la seva activitat.

Així, per donar resposta a les necessitats derivades de la gestió ambiental i la millora de la qualitat empresarial dels associats de la COELL, s’ha firmat un conveni de col•laboració entre ECOSTUDI i la COELL per posar a l’abast del seu associats eines d’avantatge competitiu que responen als criteris d’exigència en relació a l’actuació ambiental.

El nou Servei de Qualitat i Medi Ambient que ECOSTUDI prestarà als associats de la COELL, compren accions d’informació i difusió de qualitat, medi ambient i desenvolupament sostenible per fer front als reptes que es plantegen a l’hora de dur a terme l’activitat empresarial.

D’aquesta manera ECOSTUDI posa a l’abast dels socis de COELL les següents solucions:
- Assessoria tècnica en gestió ambiental i de qualitat empresarial.
- Assessoria tècnica en prevenció i control de legionella.
- Presentació d’Al·legacions.
- Formulació de Projectes.
- Informació ambiental per desenvolupar l’activitat quotidiana (legislació, relació amb les administracions, tecnologies, gestió ambiental).

Gràcies a aquest conveni, ECOSTUDI posa a l’abast dels socis de COELL eines d’avantatge competitiu que responen als criteris d’exigència en relació a l’actuació ambiental.

Nou servei de qualitat i medi ambient a la COELL